Õppenõukogu koosolek

Korraline õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval, juuni 2016.a. kell 13.00 meediaklassis. Päevakord: Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine    – direktor 2015/2016 õa. kokkuvõtted – Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,                                      – klassijuhatajad Õpilastele pikendatud õppetöö määramine, Õpilase klassikursust kordama jätmine                                – klassijuh/aineõp Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga                                       … Continue reading

Looduse kilomeetrid

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimus Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”, mille eesmärgiks oli saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid   https://youtu.be/mbh8QDrBE20 … Continue reading

Tervisepäev “Looduse kilomeetrid” Rakke Gümnaasiumis…

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimub Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”. Kevadise tervisepäeva eesmärgiks on saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid. Liikumist võib arvestada jalutamise, jooksmise, jalgrattasõidu, rulluisutamise … Continue reading