Kooli põhimäärus

Rakke Kooli põhimäärus

Väljaandja: Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 09.03.2019, 5