Kooli põhimäärus

Rakke Kooli põhimäärus

RAKKE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
24.03.2016 nr 2
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34 ning
põhikooli – ja gümnaasiumi-seaduse § 66 lg 2 alusel.