Õpilased

Õpilased 2021/2022. õppeaastal

Klass Klassijuhataja Õpilaste arv
1. Kristiina Miško 11
2. Maret Alber 17
3. Evelyn Nõmmik 12
3. eriklass Hannes Saarmets 1
4. Reet Ööpik 14
5. Tatjana Tihhonova 12
6. Malle Lepp 16
7. Kati Kirsipuu 13
8. Kairit Lillemets 14
8. eriklass Kairit Lillemets 1
9. Raili Veelmaa 17
Kokku õpilasi 128