Eksamid ja tasemetööd

RIIGIEKSAMITE VORMID JA AJAD, ÜHTSETE PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE NING TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD 2018/2019. ÕPPEAASTAL

Vastu võetud 17.05.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 3.  ÜHTSETE PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

§ 4.  TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler