Kool algab taas!

Esmaspäevast, 11.01.2016 algab taas kool! 🙂
Infot seoses külmade ilmadega.
Kooli temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC; 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC; 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.ilmateenistus.ee/ avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. Info on võetud: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-sotsiaalteenused/koolid.html

Robotex 2015

Selline pilt avanes hommikul õpetajate toas:

Robotex2015

robootikud1

Freestyle I koht

Joonejälgimine II koht

Micro sumo III koht

Ja peamine: rändkarikas “aktiivseim kool” ja auhinnaks 3D printer

Ühistiritamm Rakke Gümnaasiumis

Magnet 2015...

Käesoleval aastal, neljapäeval 3. detsembril kell 16.00 kogunes Rakke Gümnaasiumi võimlasse valitud seltskond õpilasi, kellega otsustasime väljakutse ette võtta. Kaks nädalat enne üritust saatsin potentsiaalikamatele õpilastele kutsed, et määratud ajal plaan teoks teha. Kutse said 35 õpilast, kellest osalema tuli 27 õpilast. Iseenesest juba see oli meeldiv üllatus, et sedavõrd paljud kohale tulid….

Lähemalt saab lugeda siit