Rakke Kooli tegevused jõulukuul

Jõuluetendus “Kingitused jõuluvanale”

Jõulukuuks õppisid 4. klassi õpilased koos klassijuhataja Malle Lepaga selgeks toreda jõuluetenduse “Kingitused jõuluvanale”.
Laulu õpetas noortele näitlejatele selgeks Eve Martjak ja tantsu Riina Gull! Suur aitäh!

Lugemisringi jõulutervitus

14. detsembril toimus koolis vahva jõululaat!

Koolis on 16. detsembrist ronimissein

Koolipere ühine jõuluõuna 19. detsembril 2019

Linetantsu ring Rakke Koolis

Käesoleva aasta 30. septembrist kuni 9. detsembrini tegutses Rakke koolis õpilastele mõeldud linetantsu
ring
“Niisama pole mõtet tiksuda…”. Ringi tegevusega olid oodatud kaasa lööma nii poisid kui tüdrukud
(5.-9. klassini). Osalejaskonna tekkimise ja säilimise huvides oligi algusest peale vastu võetud otsus
kokkusaamiste arv kindlalt määratleda (10 korda). Kohtusime kümnel korral, mille tagajärjel õppisime
selgeks kuus erinevat lihtsamat rivitantsu (sammukombinatsiooni). Kui esimesel kokkusaamisel oli ainult
kolm tüdrukut, kasvas vahepeal tantsijate arv isegi üheteistkümne õpilaseni. Lõpurivistusse jäi
kokkuvõttes tantsima 8 tüdrukut. Võttes arvesse minu varasemat kogemust “tantsuõpetajana” hindaksin
kooskäimise tagajärje igati eeskujulikuks. Aitäh Sandra Veelmaa, Marleen Elva, Elisabeth Soo, Kathriin
Eige, Birgit Vunder, Mari Lee Lumberg, Marliis Lehtmets, Karolina Kull ja Sandra Pällo. Iseäranis sügav
kummardus nendele, kes jäid kuni lõpurivistuseni.
Teiega võib rindele minna!

Raudteeohutus

Alanud on jõuluootuse aeg. See on ilus aeg, mil tavalisest enam mõeldakse oma lähedastele ja sõpradele. Lisaks pühadeplaanide tegemisele ja kingituste otsimisele püütakse ikka jõuluks koju jõuda…

Rakke kooli 6. klass kutsub kõiki inimesi rohkem tähelepanu pöörama asjaolule, et raudteed ületades tuleb alati veenduda selle ohutuses. Õpetliku video eesmärgiks on jõulueelses saginas meelde tuletada, et olles ise raudteed ületades tähelepanelik jõuavad kõik õnnelikult koju oma lähedate juurde.
#laserongläbi #SindOodatakseJõuluksKoju
#operationlifesaverestonia #rakkekool