Koolitervishoiust lastevanematele

Koolitervishoiuteenuse osutamine on seoses eriolukorraga riigis ajutiselt peatatud. Profülaktilised ülevaatused, vaktsineerimine ja praktilised esmaabi loengud jätkuvad koheselt kui lapsed jätkavad tavaõpet. Häirekeskus on andnud teada, et väga paljud lapsed ja lapsevanemad pöörduvad nende poole muredega, mis tingitud koroonaviiruse tekitatud olukorrast. Muretsetakse pere ja sõprade pärast, uuritakse haigustunnuste kohta. Samuti on üle koormatud perearstikeskuste infoliinid. Seoses sellega kordame üle aadressid, kus leiate kõige usaldusväärsemat ja värskemat infot olukorra kohta.
https://www.kriis.ee/et – Eesti valitsuse eriolukorra veebileht
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus – Terviseameti veebileht
• Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed. Terviseameti soovitused riskirühmade kaitseks:
o Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.
o Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.
• Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
• Sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.
• Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
• Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Kooliõed jätkavad oma tööd telefoninõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.

Üleskutsed ja meeldetuletused

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Rakke Koolil  on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused.
1. Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil.
2. Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil.
3. Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele.
4. Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Rakke Kooli ametlik suhtluskanal on stuudium.
5. Me kõik õpime selles olukorras, kuidas paremini hakkama saada.
6. Loodame kodu toetusele, et õpiülesanded saaks õpilasel paremini täidetud. Lapsevanema vastutuseks on tagada lapse koolikohustuse täitmist ka eriolukorra ajal.
7. Soovitame säilitada tavapärast koolipäeva rütmi, kus õpilane teeb ära koolitöö õppetundide ajal.
8. Õpetaja on õpilasele ainetunni ajal kättesaadav, vajadusel kokkuleppel kogu koolipäeva jooksul.
9. Võtame kasutusele lisaks mitmeid erinevaid suhtluskanaleid, et õpiprotsessi mitmekesistada.

Lp. Lapsevanemad
Julgustage oma lapsi õppima, võtma vajadusel ühendust oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga, et saada oma küsimustele vastuseid.
Suur vastutus õppimise kvaliteedis langeb õpilase enda õlule. Praegune olukord viib õpilase mõtlemise muutumiseni.

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

Koduvälised tegevused

Head lapsevanemad ja noored!

Palume lapsevanematel jälgida, et distantsõppel olevad lapsed ja noored peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Eriti vanema vanusegrupi noortel tuleks lisaks võtta isiklik vastutus ja ohutuse eesmärgil mitte koguneda kampadesse ega viibida rahvarohkemates avalikes kohtades nagu poed, raudteejaam, bussipeatused.

Värskes õhus viibimine on kasulik, ent vältida tuleks suuremaid kogunemisi ja ühistegevust.
Piirangutest kinnipidamine on oluline, et vältida viiruse liigset levikut. Sellega kaitseme riskirühma kuuluvaid elanikke.

Olge terved ja hoidke end!

COVID-19

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Küsimuste korral pöörduge palun kool@rakke.edu.ee