Ametikohtade konkurs

Rakke Kool kuulutab välja avaliku konkursi
järgmiste ametikohtade täitmiseks:
• 2. eriklassi õpetaja 1,0 ametikohta
• inglise keel 1,0 ametikohta
• logopeed-eripedagoog 1,0 ametikohta
Ootame kollektiivi töötajaid, kellel on tahe töötada lastega ja valmisolek meeskonnatööks.
Kasuks tuleb loovus ja algatusvõime ning hea pingetaluvus.
Kandideerimistaotlus, CV , motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 8. juuniks 2020 aadressil Faehlmanni tee 46, 46301 Rakke, Lääne-Virumaa või elektroonselt, digiallkirjaga kinnitatult aadressil kool@rakke.edu.ee

Teade sügisel Rakke Kooli 1. klassi astuvate laste vanematele

Rakke Koolil on olnud tore traditsioon kutsuda kevadel kooliga tutvuma järgmisel
sügisel kooli tulevaid lapsi ning nende vanemaid. Sel kevadel on asi keerulisem.

Kui Vabariigi Valitsus tühistab eriolukorra 1. mail, siis korraldame laste ja
lastevanematega kokkusaamise juba kevadel (peale 15. maid). Anname sellest
kindlasti teada.

Kui kevadine kokkusaamine jääb ära, siis kohtume koolimajas teisipäeval, 25.
augustil 2020 kell 18.00. Vaatame kõik koos klassi üle, räägime 1. septembri
aktusest ja tutvustame kooli.

Head lapsevanemad, palume saata avaldus (blanketi leiate kooli kodulehelt
rakke.edu.ee: Dokumendid – Avalduste blanketid – Avaldus 1. klassi astujale)
võimalusel digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. maiks 2020 kooli e-posti
aadressile kool@rakke.edu.ee või tooge kooli peale 15. maid 2020.

Täpsem info telefonilt 56982705 sekretär K. Tälli.

Koolitervishoiust lastevanematele

Koolitervishoiuteenuse osutamine on seoses eriolukorraga riigis ajutiselt peatatud. Profülaktilised ülevaatused, vaktsineerimine ja praktilised esmaabi loengud jätkuvad koheselt kui lapsed jätkavad tavaõpet. Häirekeskus on andnud teada, et väga paljud lapsed ja lapsevanemad pöörduvad nende poole muredega, mis tingitud koroonaviiruse tekitatud olukorrast. Muretsetakse pere ja sõprade pärast, uuritakse haigustunnuste kohta. Samuti on üle koormatud perearstikeskuste infoliinid. Seoses sellega kordame üle aadressid, kus leiate kõige usaldusväärsemat ja värskemat infot olukorra kohta.
https://www.kriis.ee/et – Eesti valitsuse eriolukorra veebileht
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus – Terviseameti veebileht
• Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed. Terviseameti soovitused riskirühmade kaitseks:
o Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.
o Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.
• Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
• Sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.
• Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
• Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Kooliõed jätkavad oma tööd telefoninõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.

Üleskutsed ja meeldetuletused

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Rakke Koolil  on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused.
1. Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil.
2. Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil.
3. Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele.
4. Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Rakke Kooli ametlik suhtluskanal on stuudium.
5. Me kõik õpime selles olukorras, kuidas paremini hakkama saada.
6. Loodame kodu toetusele, et õpiülesanded saaks õpilasel paremini täidetud. Lapsevanema vastutuseks on tagada lapse koolikohustuse täitmist ka eriolukorra ajal.
7. Soovitame säilitada tavapärast koolipäeva rütmi, kus õpilane teeb ära koolitöö õppetundide ajal.
8. Õpetaja on õpilasele ainetunni ajal kättesaadav, vajadusel kokkuleppel kogu koolipäeva jooksul.
9. Võtame kasutusele lisaks mitmeid erinevaid suhtluskanaleid, et õpiprotsessi mitmekesistada.

Lp. Lapsevanemad
Julgustage oma lapsi õppima, võtma vajadusel ühendust oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga, et saada oma küsimustele vastuseid.
Suur vastutus õppimise kvaliteedis langeb õpilase enda õlule. Praegune olukord viib õpilase mõtlemise muutumiseni.

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks