Esileht

Vabad ametikohad…

Rakke Kool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 01. september  2016.a.

 • Geograafia,loodusõpetus ja inimeseõpetus – 18 tundi
 • Käsitöö  – 8 tundi
 • Logopeed  – 1,0 kohta
 • Tehnoloogiaõpetus – 8 tundi

Kandideerimiseks palume  esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

kas isiklikult või saata  aadressil Rakke Kool, Fr. R. Faehlmanni 46, 46301 Rakke, Lääne-Virumaa

või digitaalselt allkirjastatult e-aadressile kool@rakke.edu.ee hiljemalt 23. august  2016.

Lisateave tel 32 91 351  või  58 652 060.

Rakke Gümnaasiumi lahtiolekuajad suveperioodil

Seoses koolipere puhkustega Rakke Gümnaasiumis ei teostata

 1. juunist – 24. juulini dokumentide vastuvõttu ega väljastamist.

Kantselei on taasavatud alates 25. juulist igal tööpäeval

kell 8.00-12.00

 1. juunist – 24. juulini on koolimaja avatud 8.00-13.00

Aiatööd ei toimu 27. juunist – 10. juulini.

Hädavajadusel helista:

direktor – tel. 50 675 25
sekretär-juhiabi – tel. 56 982 705

Õppenõukogu koosolek

Korraline õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval,

 1. juuni 2016.a. kell 13.00 meediaklassis.

Päevakord:

Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine    – direktor

 1. 2015/2016 õa. kokkuvõtted –

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,                                      – klassijuhatajad

Õpilastele pikendatud õppetöö määramine,

Õpilase klassikursust kordama jätmine                                – klassijuh/aineõp

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga                                       – klassijuhatajad

„Väga hea õppimise eest“

Õpilaste tunnustamine tänukirjaga                                       – klassijuhatajad

 1. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

„Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“               – aineõpetajad

 1. Täiendava õppetöö korraldamine (plaanid, kavad,            – õppealajuhataja

tähtajad jne)

 1. Infod

Looduse kilomeetrid

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimus Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”, mille eesmärgiks oli saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid