Esileht

Õppenõukogu koosolek

Korraline õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval,

 1. juuni 2016.a. kell 13.00 meediaklassis.

Päevakord:

Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine    – direktor

 1. 2015/2016 õa. kokkuvõtted –

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,                                      – klassijuhatajad

Õpilastele pikendatud õppetöö määramine,

Õpilase klassikursust kordama jätmine                                – klassijuh/aineõp

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga                                       – klassijuhatajad

„Väga hea õppimise eest“

Õpilaste tunnustamine tänukirjaga                                       – klassijuhatajad

 1. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

„Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“               – aineõpetajad

 1. Täiendava õppetöö korraldamine (plaanid, kavad,            – õppealajuhataja

tähtajad jne)

 1. Infod

Looduse kilomeetrid

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimus Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”, mille eesmärgiks oli saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid
 

Tervisepäev “Looduse kilomeetrid” Rakke Gümnaasiumis…

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimub Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”. Kevadise tervisepäeva eesmärgiks on saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid. Liikumist võib arvestada jalutamise, jooksmise, jalgrattasõidu, rulluisutamise vms põhjal. Lihtsuse, teostatavuse ja maksimaalse osaluse huvides kogume meie käesolevas kampaanias osaledes kilomeetreid kõndides/jalutades. Kokku arvestatakse kõikide osalejate läbitud kilomeetrid. Huvitav oleks välja tuua ka keskmiselt läbitud kilomeetrid klasside kaupa ja kogu koolipere põhiselt (ka. koolipersonal). Järgmistel aastatel tekiks võimalus parandada kas läbitud kilomeetrite hulka, keskmiselt läbitud kilomeetrite arvu või näiteks osalejate arvu.

Ootan Rakke Gümnaasiumi 4.-9. klassi õpilasi kolmapäeval kell 17.00 koolimaja staadionile, et läbida kaunil kevadisel õhtupoolikul ühiselt meile kõigile tuttav 6 km pikkune looduslikult kaunis ring Rakke-Räitsvere-Ao-Rakke. Osaleda võivad nii õpetajad kui õpilased. Mida rohkem meid kokku tuleb, seda enam näitame, et soovime liikuda, mõistame kehalise aktiivsuse olulisust tervise tagamisel ja oleme valmis oma osalusega panustama kooli ühistegevusesse. Ilm on tellitud ilus, miks mitte teha üheskoos üks ühine kevadine jalutuskäik. Iga õpilase (õpetaja) osalus ja kilomeetrid loevad!

Õpetaja Janar Rückenberg

Robomiku lahing 2016

24. aprillil toimus Jõhvi Spordihoones suur üleriigiline robootikavõistlus “RoboMiku lahing 2016”. Võistlusest võttis osa pea 190 meeskonda ligikaudu 500 osalejaga (sh juhendajad). Võistlusalasid on 13, sh nii robotiehitamist kui ka lihtsalt programmeerimist. Robootikapäeval sai osaleda LEGO Mindstormsi PID algoritmi töötoas, LEGO kiirendusauto ehitamise töötoas ning mõõtu sai võtta ka inimestevahelises SUMO-s. Peale 13 võistlusalade võitjate valiti välja ka parim robootika kool 2015/16 hooajal ning parim uustulnuk 2015/16 hooajal.

 1. Vabaklass
  I – Rakke Veldur – Rakke Gümnaasium, Koeru keskkool, Jõgevamaa Gümnaasium
  II – Rakke Robikad ja Rakke jäätunud – Rakke Gümnaasium
  III – Satelliit – Haanja Kool

Tööpakkumised

Rakke Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 01. september 2016.a.

 • bioloogia, geograafia, loodusõpetus – 1,0 (asendusõpetaja)
 • klassiõpetaja – eripedagoog   – 1,0 kohta
 • käsitöö ja kodundus – 0,4 (asendusõpetaja)
 • kunstiõpetus – 0,25 (asendusõpetaja)
 • poeglaste töö- ja tehnoloogiaõpetus – 0,4 kohta

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, kas isiklikult või saata aadressil Rakke Gümnaasium, Fr. R. Faehlmanni 46, 46301 Rakke, Lääne-Virumaa või digitaalselt allkirjastatult

e-aadressile arvo@rakke.edu.ee hiljemalt 29. aprill 2016. aastal.

Lisateave tel 32 91 351/5067525.