Esileht

Rakke Gümnaasiumi lahtiolekuajad suveperioodil

Seoses koolipere puhkustega Rakke Gümnaasiumis ei teostata

  1. juunist – 24. juulini dokumentide vastuvõttu ega väljastamist.

Kantselei on taasavatud alates 25. juulist igal tööpäeval

kell 8.00-12.00

  1. juunist – 24. juulini on koolimaja avatud 8.00-13.00

Aiatööd ei toimu 27. juunist – 10. juulini.

Hädavajadusel helista:

direktor – tel. 50 675 25
sekretär-juhiabi – tel. 56 982 705

Õppenõukogu koosolek

Korraline õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval,

  1. juuni 2016.a. kell 13.00 meediaklassis.

Päevakord:

Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine    – direktor

  1. 2015/2016 õa. kokkuvõtted –

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,                                      – klassijuhatajad

Õpilastele pikendatud õppetöö määramine,

Õpilase klassikursust kordama jätmine                                – klassijuh/aineõp

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga                                       – klassijuhatajad

„Väga hea õppimise eest“

Õpilaste tunnustamine tänukirjaga                                       – klassijuhatajad

  1. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

„Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“               – aineõpetajad

  1. Täiendava õppetöö korraldamine (plaanid, kavad,            – õppealajuhataja

tähtajad jne)

  1. Infod

Looduse kilomeetrid

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimus Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”, mille eesmärgiks oli saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid
 

Tervisepäev “Looduse kilomeetrid” Rakke Gümnaasiumis…

Kolmapäeval 4. mail 2016 toimub Rakke Gümnaasiumis üle-eestilise kampaania raames liikumisüritus “Looduse kilomeetrid”. Kevadise tervisepäeva eesmärgiks on saada ühel päeval võimalikult palju õpilasi organiseeritult liikuma ning koguma koduümbruse matka- ja terviseradadel looduses kilomeetreid. Liikumist võib arvestada jalutamise, jooksmise, jalgrattasõidu, rulluisutamise vms põhjal. Lihtsuse, teostatavuse ja maksimaalse osaluse huvides kogume meie käesolevas kampaanias osaledes kilomeetreid kõndides/jalutades. Kokku arvestatakse kõikide osalejate läbitud kilomeetrid. Huvitav oleks välja tuua ka keskmiselt läbitud kilomeetrid klasside kaupa ja kogu koolipere põhiselt (ka. koolipersonal). Järgmistel aastatel tekiks võimalus parandada kas läbitud kilomeetrite hulka, keskmiselt läbitud kilomeetrite arvu või näiteks osalejate arvu.

Ootan Rakke Gümnaasiumi 4.-9. klassi õpilasi kolmapäeval kell 17.00 koolimaja staadionile, et läbida kaunil kevadisel õhtupoolikul ühiselt meile kõigile tuttav 6 km pikkune looduslikult kaunis ring Rakke-Räitsvere-Ao-Rakke. Osaleda võivad nii õpetajad kui õpilased. Mida rohkem meid kokku tuleb, seda enam näitame, et soovime liikuda, mõistame kehalise aktiivsuse olulisust tervise tagamisel ja oleme valmis oma osalusega panustama kooli ühistegevusesse. Ilm on tellitud ilus, miks mitte teha üheskoos üks ühine kevadine jalutuskäik. Iga õpilase (õpetaja) osalus ja kilomeetrid loevad!

Õpetaja Janar Rückenberg