Rakke Kooli KIK aktiivõppeprogrammid Iisaku Looduskeskuses 2020/21:

• 1. klass – Puude elurikkus ja eluring –10.05.2021

• 2. klass – Puude elurikkus ja eluring. – 11.05.2021

• 3. klass – Söödavad ja mürgised taimed –30.09.2020

• 4. klass – Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses. – 14.05.2021

• 5. klass – Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses. – 20.05.2021

• 6. klass – Elu soos. 18.05.2021

• 7. klass – Elu soos. 20.05.2021

• 8. klass – Keskkonnakasutus Kotka matkaraja näitel – 02.06.2021

• 9. klass – Keskkonnakasutus Kotka matkaraja näitel. – 12.05.2021

Aktiivõppeprogrammides osalemise rahastajaks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Jälle kooli!

1.-4. klassi õpilased ja 9. klasside õpilased on kooli oodatud alates 3. maist. Töö toimub tavapärase tunniplaani järgi.
Endiselt jätkuvad ka erisused kaugõppel hätta jäänud vanemate klasside õpilastele – nt konsultatsioonid õpetajate juhendamisel .
NB! 5.-8. klasside õpilastele (kellele on määratud erisused) ja nende peredele annab koolituleku vajadusest teada klassijuhataja ja aineõpetajad.
Loodame, et 5.-8. klasside täielik koolilubamine seisab ees õige pea (loodetavalt 10. maist). Niipea kui see võimalik ja kindel, anname eraldi teada!

Vabariigi Valitsuse korralduse alusel kehtivad kehtivad 11. märtsist 2021 üldharidusasutustele piirangud

Koolikorralduslik teave alates 11. märtsist 2021


ÕPPETÖÖ

  • KÕIK õpilased ja klassid on alates 11. märtsist distantsõppel
  • distantsõpe toimub tunniplaani alusel
  • õppetöö info ametlik kanal on Stuudium

TOITLUSTAMINE

  • kõikidele õpilastele on ette nähtud toidupakk. Täpset infot toidupakkide jagamise kohta edastab Stuudiumis sotsiaalpedagoog Kairit Lillemets.

HUVITEGEVUS

  • alates 11. märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu

TÄIENDAV TEAVE

  • kui õpilasel või lapsevanemal on  mure, siis kõige esimesena pöördub ta oma klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad koolimajast asju, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • kooli kontaktid täiendavateks küsimusteks:

e-posti aadress kool@rakke.edu.ee

telefon  32 91 350