Vabariigi Valitsuse korralduse alusel kehtivad kehtivad 11. märtsist 2021 üldharidusasutustele piirangud

Koolikorralduslik teave alates 11. märtsist 2021


ÕPPETÖÖ

  • KÕIK õpilased ja klassid on alates 11. märtsist distantsõppel
  • distantsõpe toimub tunniplaani alusel
  • õppetöö info ametlik kanal on Stuudium

TOITLUSTAMINE

  • kõikidele õpilastele on ette nähtud toidupakk. Täpset infot toidupakkide jagamise kohta edastab Stuudiumis sotsiaalpedagoog Kairit Lillemets.

HUVITEGEVUS

  • alates 11. märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu

TÄIENDAV TEAVE

  • kui õpilasel või lapsevanemal on  mure, siis kõige esimesena pöördub ta oma klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad koolimajast asju, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • kooli kontaktid täiendavateks küsimusteks:

e-posti aadress kool@rakke.edu.ee

telefon  32 91 350

Rakke Kool pälvis „Hea kooli teerajaja“ tiitli

“Hea kooli teerajaja”

  1. detsembril 2020 tegi Tartu Ülikooli eetikakeskus kokkuvõtte tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ konkursi tulemustest. Rakke Kooli tunnustati „Hea kooli teerajaja“ märgisega.

Konkursil osalejatel tuli esimeses voorus esitada motivatsioonikiri, milles oli vaja selgitada mõnd koolis tähtsustatavat väärtuspõhist valdkonda. Sel aastal olid hea kooli mudeli fookusteemad koolikeskkond ja koostöö ning head suhted.

Motivatsioonikirja põhjal valiti Rakke Kool teise vooru, kus tuli koostada põhjalik eneseanalüüs. Continue Reading…