Projektid

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”.

Projekti number: 2014-2020.1.04.21-0346

Projekti nimi: Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamiseks.

Projekti eesmärk ning tulem: Projekti eesmärgiks on, et iga Väike-Maarja valla üldhariduskooli HEV õpilane tunneb, et tema on oma kogukonna, kooli, klassi ja õpetaja jaoks väärtus ning tema erivajadused kodulähedases koolis tavaklassi tingimustes on parimal viisil toetatud. Õpetajad rakendavad kaasava hariduse põhimõtteid enesekindlalt, õppetöö tavaklassi tingimustes on hõlpsamini diferentseeritav, mitmekesine ning igat õpilast toetav.

Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus 48 504,21, millest toetusega kaetakse 40 986,00.


Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1154

Taotlusvoor: 1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 25.06.2019-31.08.2023

Projekti nimi: Süsteemne ja tõenduspõhine arenguprogramm Rakke kooli õppijate individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava õpikäsitluse rakendumiseks

Projekti algus ja lõpp: 29.07.2021 – 30.12.2022

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Rakke Kooli arenguprojekti raames toetatakse süsteemselt koolipersonali enesearengu ja tõenduspõhiste meetodite rakendamise kaudu iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav õpikäsituse rakendamine, mis aitab kaasa tervema ja positiivsema koolikultuuri kujunemisele.

Projekti kogumaksumus (EUR): 8 279,20.  Antud projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.


Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ eestvedamisel avati täna, 1. mail 2023 virtuaalne käsitöönäitus „Loovalt käsitöö- ja kokakunstist“ vol 3.

Rakke Kooli õpilaste töid leiad virtuaalsest alakataloogist KÄSITÖÖ 4.-6. klass ja 7.-9. klass, juhendaja õpetaja Aina Ennus.

Lisaks käsitöökunstile kiika ka kokakunsti.

Põnevat näituse külastust😊!

Näitusele saate siit:

https://sites.google.com/view/eksaitavol3/?fbclid=IwAR0qqUwHG7K3dejPiwTloCf0NpflgJzvCUxs5Vvk8ChjPIHxslWZtyI5oN0