Õppenõukogu

RAKKE KOOLI ÕPPENÕUKOGUD 2022/2023:

november 2022
1. Ülevaade üldtööplaani täitmisest.
2. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte – õpilaste edasijõudmine, töö erivajadustega õpilastega.
3. Teated.

jaanuar 2023
1. Kooli 2022/2023. õa II poolaasta tegevuskava kinnitamine.

märts 2023
1. Ülevaade üldtööplaani täitmisest.
2. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte – õpilaste edasijõudmine, töö erivajadustega õpilastega.
3. Infod.

juuni 2023
1. Klassikursuse lõpetamine.
2. Täiendavale õppetööle jätmine
3. Õppeaasta kokkuvõte.
4. Teated.

juuni 2023
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine, tunnustamine ainekiituskirjadega.
2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine.
3. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest.
4. Teated.

august 2023
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Uute õpetajate tutvustamine.
3. Täiendava õppetöö lõpetamine.
4. Klassikursuse kordama jätmine täiendava õppetöö tulemusel.
5. Põhikoolieksamite kokkuvõte ja lõpetanute edasine tegevus.
6. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine.
7. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine.
8. Kooli 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine.
9. Teated.