Kooliõde

Kooliõde

 Õpilasi teenindab Reelika Veelma

Kontakt:
            telef:  5213629
            e-post: medico.reelika@gmail.com

Kooliõe tegevused:
regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII kl.);
vaktsineerimine;
haiguste ennetamine.

Vanemate kohustus on käia oma:
            II, V klassi lastega perearsti juures kontrollis;
            I, III, V ja VII  klassi lastega hambaarsti juures kontrollis.

Kooliõe soovitused lapsevanematele:
            teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest;
            hoida haige laps kodus;
            tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök;
            tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg;
            tagada lapsele normaalsed õppimistingimused.

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded leiab aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010