Nõuanded

Tarkvanem.ee on infokeskkond igas vanuses laste vanematele. Pakume teadmisi, nõuandeid ja mitmekülgset infot laste kasvatamise, abisaamise, koolituste jt võimaluste kohta. Edendame mõtteviisi, et vanemlikke oskusi saab õppida ning nõu ja abi otsimine on igati normaalne.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, vaimse tervise probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.

Lasteabi on lastega seotud murede korral olemas ööpäevaringselt üle Eesti. Kõne telefonile 116 111 on helistajale tasuta ja helistada saab ka kõneaja puudumisel. Lasteabisse saab pöörduda ka veebivestluse kaudu või e-kirja teel info@lasteabi.ee.

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.
Küsimusi lapse arengu, käitumise, õpetamise ja kasvatamise kohta tekib igas peres. See on täiesti normaalne, sest ka lapsevanemaks olemist peab õppima!

Haridus- ja noorteamet

Pere Lahendusringi eesmärk lastega perede toetamisel.

Videoloengud lapsevanematele erinevatel teemadel. Nt “Mida teha, kui lapsel on digisõltuvus?”
“Kuidas toetada oma lapse vaimset tervist?”, “Kuidas jääda rahulikuks, kui mu laps jonnib?”
https://www.lastekaitseliit.ee/et/vajad-abi/videoloengud-lapsevanematele/