Hoolekogu

Lastevanemate esindaja I kooliaste | Esimees Martti Hütt

Lastevanemate esindaja II kooliaste Helin Mattisen

Lastevanemate esindaja III kooliaste | Protokollija Sirly Järvan

Õpetajate esindaja Reet Ööpik | reet.oopik[at]rakke.edu.ee

Kooli toetava organisatsiooni esindaja Heneli Saulep | heneli.saulep[at]nordkalk.com

Vilistlaste esindaja | Aseesimees Irina Uuk | irinauuk[at]gmail.com

Vallavolikogu esindaja Riina Gull

Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID