Hoolekogu

Väike-Maarja vallavolikogu esindaja – Riina Gull;
Õppenõukogu esindaja – Reet Ööpik;
Õpilasomavalitsuse esindaja – Patrick Pärtel;


Lapsevanemate esindajad
Helin Mattisen;
Esimees – Martti Hütt;
Sekretär – Sirly Järvan


Vilistlaste esindaja – aseesimees – Irina Uuk;
Kooli toetava organisatsiooni esindaja – Veiko Kabral.

Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID