Hea tulevase 1. klassi astuja lapsevanem!

Avalduse ja dokumentide esitamine 1. klassi astumiseks 2024/2025 õppeaastaks toimub 13. maist kuni 20. juunini.

Õpilased võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel. Avalduse ja dokumendid saab esitada e-posti aadressile kool@rakke.edu.ee või tuua kooli kantseleisse tööpäeviti kell 8.00-13.00.

Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda alles septembrikuus, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on 1. klassi astujate nimekirjad Stuudiumisse sisestanud. Varasemaid kontotaotlusi rahuldada ei saa.

Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel: https://www.rakke.edu.ee/wp-content/uploads/2024/05/avaldus-1.-klass.pdf