Koolitervishoiust lastevanematele

Koolitervishoiuteenuse osutamine on seoses eriolukorraga riigis ajutiselt peatatud. Profülaktilised ülevaatused, vaktsineerimine ja praktilised esmaabi loengud jätkuvad koheselt kui lapsed jätkavad tavaõpet. Häirekeskus on andnud teada, et väga paljud lapsed ja lapsevanemad pöörduvad nende poole muredega, mis tingitud koroonaviiruse tekitatud olukorrast. Muretsetakse pere ja sõprade pärast, uuritakse haigustunnuste kohta. Samuti on üle koormatud perearstikeskuste infoliinid. Seoses […]

Loe edasi...

Üleskutsed ja meeldetuletused

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad Rakke Koolil  on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused. 1. Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil. 2. Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil. 3. Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele. 4. Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Rakke Kooli ametlik suhtluskanal on […]

Loe edasi...

Koduvälised tegevused

Head lapsevanemad ja noored! Palume lapsevanematel jälgida, et distantsõppel olevad lapsed ja noored peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust. Eriti vanema vanusegrupi noortel tuleks lisaks võtta isiklik vastutus ja ohutuse eesmärgil mitte koguneda kampadesse ega viibida rahvarohkemates avalikes kohtades nagu poed, raudteejaam, bussipeatused. Värskes õhus viibimine on kasulik, ent vältida tuleks suuremaid kogunemisi ja ühistegevust. Piirangutest […]

Loe edasi...

Esmaspäevast on kool suletud

Esmaspäevast on kool suletud, aga reede nimetame üleminekupäevaks, kus kooli võivad tulla need, kes peavad seda oluliseks või peavad midagi õpetajatega kokku leppima. Õpetajad annavad stuudiumi kaudu juhiseid kodus õppimiseks. https://www.err.ee/1063202/esmaspaevast-on-koik-koolid-suletud-piiridel-taastub-kontroll

Loe edasi...

COVID-19

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit. Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna […]

Loe edasi...