Hoolekogu

 

HOOLEKOGU      
         
Nimi   Keda esindab Telefon e-post
Helin Mattisen lapsevanemate esindaja    
    vallavolikogu esindaja    
Terje Sepa lapsevanemate esindaja    
    õpilasesinduse esindaja   l
Heneli Saulep kooli toetava organisatsiooni esindaja 56 929 588 heneli.saulep@nordkalk.com
Irina  Uuk vilistlaste esindaja 50 824 14 irinauuk@gmail.com
Merili Veelmaa lastevanemate esindaja 56 668 568 merili.veelmaa@gmail.com
Reet Ööpik õpetajate esindaja 52 837 55 reet.oopik@mail.ee


Rakke Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
 (Rakke Vallavalitsuse korraldus nr 213 20.10.2016.a)Hoolekogu moodustamise kord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID