Hoolekogu

 

HOOLEKOGU      
         
Nimi   Keda esindab Telefon e-post
Helin Mattisen lapsevanemate esindaja    
 Riina  Gull vallavolikogu esindaja    
Kadri Prinken lapsevanemate esindaja    
Ronald-Hoss  Rückenberg õpilasesinduse esindaja   ronaldruckenberg@gmail.com
Heneli Saulep kooli toetava organisatsiooni esindaja   heneli.saulep@nordkalk.com
Irina  Uuk vilistlaste esindaja   irinauuk@gmail.com
Merili Veelmaa lastevanemate esindaja   merili.veelmaa@gmail.com
Reet Ööpik õpetajate esindaja   reet.oopik@mail.ee

Rakke Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID