Hoolekogu

 

HOOLEKOGU      
         
Nimi   Keda esindab Telefon e-post
Helin Mattisen lapsevanemate esindaja    
 Riina  Gull vallavolikogu esindaja    
Terje Sepa lapsevanemate esindaja    
 Laas-Hendrik  Lumberg õpilasesinduse esindaja    
Heneli Saulep kooli toetava organisatsiooni esindaja   heneli.saulep@nordkalk.com
Irina  Uuk vilistlaste esindaja   irinauuk@gmail.com
Merili Veelmaa lastevanemate esindaja   merili.veelmaa@gmail.com
Reet Ööpik õpetajate esindaja   reet.oopik@mail.ee


Rakke Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
 (Rakke Vallavalitsuse korraldus nr 213 20.10.2016.a)Hoolekogu moodustamise kord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID