Hoolekogu

Lastevanemate esindaja Helin Mattisen

Lastevanemate esindaja Merili Veelmaa merili.veelmaa@gmail.com

Lastevanemate esindaja vaba

Õpetajate esindaja Reet Ööpik reet.oopik@mail.ee

Kooli toetava organisatsiooni esindaja Heneli Saulep heneli.saulep@nordkalk.com

Vilistlaste esindaja Irina Uuk irinauuk@gmail.com

Vallavolikogu esindaja Riina Gull

Õpilasesinduse esindaja Karel Kurvits

Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID