Hoolekogu

HOOLEKOGU
Nimi Keda esindab Telefon e-post
Helin Mattisen lapsevanemate esindaja
Merili  Veelmaa lastevanemate esindaja merili.veelmaa@gmail.com
Kadri Prinken lastevanemate esindaja
 Reet Ööpik õpetajate esindaja reet.oopik@mail.ee
Heneli Saulep kooli toetava organisatsiooni esindaja heneli.saulep@nordkalk.com
Irina Uuk vilistlaste esindaja irinauuk@gmail.com
 Riina  Gull  vallavolikogu esindaja
õpilasesinduse esindaja


Rakke Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
 (Rakke Vallavalitsuse korraldus nr 213 20.10.2016.a)Hoolekogu moodustamise kord

HOOLEKOGU PROTOKOLLID