Majandus- ja halduspersonal

Nimi

Amet

Kontakt

Kersti Salus majandusosakonna juhataja kersti@rakke.edu.ee
Külli Tälli sekretär, raamatukoguhoidja kool@rakke.edu.ee
Eve Pedo õpilaskodu koristaja,
Erika Rückenberg võimla koristaja
Siiri Kiigemägi koristaja
Liivi Laane koristaja
Ülle Hahndorf koristaja