Majanduspersonal

Nimi

Amet

Kontakt

Kersti Salus majandusosakonna juhataja kersti@rakke.edu.ee
Külli Tälli sekretär, raamatukoguhoidja kool@rakke.edu.ee
Erika Rückenberg võimla koristaja
Siiri Kiigemägi koristaja
Ülle Hahndorf koristaja
 Anti Pällo  remonditööline