Jälgimisseadmestiku kasutamine koolis

Olme

Koolis ja kooli territooriumil on paigaldatud jälgimisseadmmestik õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ja olukorrale reageerimiseks.(Rakke gümnaasiumi direktori käskkiri 1.1/2829.08.2014.a.)