Nelijärve puhkekeskuses toimus 15.-16.septembril 2017 Rakke Kooli meeskonnatreening „Üheskoos tugevamalt edasi!”

Õppetöö

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
“Väikeste sammudega suurte eesmärkide poole” (2014-2020.1.02.16-0325)

Õppe eesmärk:

  • Luua aktiivõppe meetodeid kasutades koostööks vajalik avatud õhkkond, kus osalejatel on võimalik turvalises keskkonnas üksteist paremini tundma õppida ja tugevdada  kollektiivis ühtekuuluvustunnet.
  • Parandada osalejate koostöö-oskusi.
  • Viia osalejad läbi praktiliste aktiivõppemeetodite mõistmiseni, et kokkulepped ja kindlad protsessid ning info omavaheline jagamine on eduka tegevuse alus.
  • Osalejate teadlikkuse kasvatamine  isiklikust vastutusest ja panusest igapäevasesse koostööd soodustavasse tööõhkkonda.
  • Osalejate teadlikkuse suurendamine koostöö olulisusest ühiste eesmärkide saavutamiseks.
  • Innovaatiliste ja efektiivsete koostööd tõhustavate tegevusviiside leidmine, mida rakendada oma igapäevatöös.
  • Osalejate enesemotivatsiooni kasvatamine.
  • Osalejate koostööd soodustavate vajaduste välja selgitamine.
  • Konkreetsete koostööd soodustavate kokkulepete sõlmimine.