Linetantsu ring Rakke Koolis

Õppetöö

Käesoleva aasta 30. septembrist kuni 9. detsembrini tegutses Rakke koolis õpilastele mõeldud linetantsu
ring
“Niisama pole mõtet tiksuda…”. Ringi tegevusega olid oodatud kaasa lööma nii poisid kui tüdrukud
(5.-9. klassini). Osalejaskonna tekkimise ja säilimise huvides oligi algusest peale vastu võetud otsus
kokkusaamiste arv kindlalt määratleda (10 korda). Kohtusime kümnel korral, mille tagajärjel õppisime
selgeks kuus erinevat lihtsamat rivitantsu (sammukombinatsiooni). Kui esimesel kokkusaamisel oli ainult
kolm tüdrukut, kasvas vahepeal tantsijate arv isegi üheteistkümne õpilaseni. Lõpurivistusse jäi
kokkuvõttes tantsima 8 tüdrukut. Võttes arvesse minu varasemat kogemust “tantsuõpetajana” hindaksin
kooskäimise tagajärje igati eeskujulikuks. Aitäh Sandra Veelmaa, Marleen Elva, Elisabeth Soo, Kathriin
Eige, Birgit Vunder, Mari Lee Lumberg, Marliis Lehtmets, Karolina Kull ja Sandra Pällo. Iseäranis sügav
kummardus nendele, kes jäid kuni lõpurivistuseni.
Teiega võib rindele minna!