Ametikohtade konkurs

Õppetöö

Rakke Kool kuulutab välja avaliku konkursi
järgmiste ametikohtade täitmiseks:
• 2. eriklassi õpetaja 1,0 ametikohta
• inglise keel 1,0 ametikohta
• logopeed-eripedagoog 1,0 ametikohta
Ootame kollektiivi töötajaid, kellel on tahe töötada lastega ja valmisolek meeskonnatööks.
Kasuks tuleb loovus ja algatusvõime ning hea pingetaluvus.
Kandideerimistaotlus, CV , motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 8. juuniks 2020 aadressil Faehlmanni tee 46, 46301 Rakke, Lääne-Virumaa või elektroonselt, digiallkirjaga kinnitatult aadressil kool@rakke.edu.ee