Õppetöö

Rakke Kooli KIK aktiivõppeprogrammid Iisaku Looduskeskuses 2020/21:

• 1. klass – Puude elurikkus ja eluring –10.05.2021

• 2. klass – Puude elurikkus ja eluring. – 11.05.2021

• 3. klass – Söödavad ja mürgised taimed –30.09.2020

• 4. klass – Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses. – 14.05.2021

• 5. klass – Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses. – 20.05.2021

• 6. klass – Elu soos. 18.05.2021

• 7. klass – Elu soos. 20.05.2021

• 8. klass – Keskkonnakasutus Kotka matkaraja näitel – 02.06.2021

• 9. klass – Keskkonnakasutus Kotka matkaraja näitel. – 12.05.2021

Aktiivõppeprogrammides osalemise rahastajaks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus