Õpilasesindus

Rakke Kooli Õpilasesindus

President: Karmo Karro

Asepresident: Kristofer Potman

Protokollija: Hanna Sammel

Liikmed: Carolin Ambos
Marleen Elva
Kert Kirsipuu
Karolina Kull
Mirtel Laht
Reno Laht
Ats Leinasaar
Mari Lee Lumberg
Maria-Liisa Ojamäe
Angela Olesk
Kevin-Germo Pamberg
Gregor Põder

Ronald-Hoss Rückenberg
Steven Sirp
Elisabeth Soo 

Dokumendid

Õpilasesinduse põhimäärus

ÕE koosoleku protokoll nr.1