Rakke Kooli õpilaste õppekäigud 2017/18. õppeaastal

Õppetöö

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammides osalemine Jääaja
Keskuses ja Saadjärve Looduskoolis, mille käigus kinnistati juba koolis
õpitu, omandati uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ning kujundati
õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks uurimus-, kogemus- ja
avastusõppemeetodite teel.