Teade sügisel Rakke Kooli 1. klassi astuvate laste vanematele

Õppetöö

Rakke Koolil on olnud tore traditsioon kutsuda kevadel kooliga tutvuma järgmisel
sügisel kooli tulevaid lapsi ning nende vanemaid. Sel kevadel on asi keerulisem.

Kui Vabariigi Valitsus tühistab eriolukorra 1. mail, siis korraldame laste ja
lastevanematega kokkusaamise juba kevadel (peale 15. maid). Anname sellest
kindlasti teada.

Kui kevadine kokkusaamine jääb ära, siis kohtume koolimajas teisipäeval, 25.
augustil 2020 kell 18.00. Vaatame kõik koos klassi üle, räägime 1. septembri
aktusest ja tutvustame kooli.

Head lapsevanemad, palume saata avaldus (blanketi leiate kooli kodulehelt
rakke.edu.ee: Dokumendid – Avalduste blanketid – Avaldus 1. klassi astujale)
võimalusel digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. maiks 2020 kooli e-posti
aadressile kool@rakke.edu.ee või tooge kooli peale 15. maid 2020.

Täpsem info telefonilt 56982705 sekretär K. Tälli.