Rakke Kool pälvis „Hea kooli teerajaja“ tiitli

Õppetöö

“Hea kooli teerajaja”

  1. detsembril 2020 tegi Tartu Ülikooli eetikakeskus kokkuvõtte tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ konkursi tulemustest. Rakke Kooli tunnustati „Hea kooli teerajaja“ märgisega.

Konkursil osalejatel tuli esimeses voorus esitada motivatsioonikiri, milles oli vaja selgitada mõnd koolis tähtsustatavat väärtuspõhist valdkonda. Sel aastal olid hea kooli mudeli fookusteemad koolikeskkond ja koostöö ning head suhted.

Motivatsioonikirja põhjal valiti Rakke Kool teise vooru, kus tuli koostada põhjalik eneseanalüüs. Eneseanalüüsis oli vaja analüüsida ja reflekteerida meie kooli õppe- ja kasvatustegevust väärtusarenduse aspektist lähtudes, välja tuua nii positiivsed kogemused kui ka lahendamist vajavad probleemid ja nendega seotud arendustegevused. Eneseanalüüs aitab koolil näha ja mõista, kuidas oma tegevust edendada, et järjest paremaks saada.

Tunnustusprogrammi eesmärgid on järgmised:

  • arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust,
  • toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel,
  • koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu,
  • tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.