Õppetöö

Vabariigi Valitsuse korralduse alusel kehtivad kehtivad 11. märtsist 2021 üldharidusasutustele piirangud

Koolikorralduslik teave alates 11. märtsist 2021


ÕPPETÖÖ

  • KÕIK õpilased ja klassid on alates 11. märtsist distantsõppel
  • distantsõpe toimub tunniplaani alusel
  • õppetöö info ametlik kanal on Stuudium

TOITLUSTAMINE

  • kõikidele õpilastele on ette nähtud toidupakk. Täpset infot toidupakkide jagamise kohta edastab Stuudiumis sotsiaalpedagoog Kairit Lillemets.

HUVITEGEVUS

  • alates 11. märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu

TÄIENDAV TEAVE

  • kui õpilasel või lapsevanemal on  mure, siis kõige esimesena pöördub ta oma klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • õpilased, kes vajavad koolimajast asju, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
  • kooli kontaktid täiendavateks küsimusteks:

e-posti aadress kool@rakke.edu.ee

telefon  32 91 350