Üleskutsed ja meeldetuletused

Õppetöö
Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Rakke Koolil  on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused.
1. Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil.
2. Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil.
3. Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele.
4. Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Rakke Kooli ametlik suhtluskanal on stuudium.
5. Me kõik õpime selles olukorras, kuidas paremini hakkama saada.
6. Loodame kodu toetusele, et õpiülesanded saaks õpilasel paremini täidetud. Lapsevanema vastutuseks on tagada lapse koolikohustuse täitmist ka eriolukorra ajal.
7. Soovitame säilitada tavapärast koolipäeva rütmi, kus õpilane teeb ära koolitöö õppetundide ajal.
8. Õpetaja on õpilasele ainetunni ajal kättesaadav, vajadusel kokkuleppel kogu koolipäeva jooksul.
9. Võtame kasutusele lisaks mitmeid erinevaid suhtluskanaleid, et õpiprotsessi mitmekesistada.

Lp. Lapsevanemad
Julgustage oma lapsi õppima, võtma vajadusel ühendust oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga, et saada oma küsimustele vastuseid.
Suur vastutus õppimise kvaliteedis langeb õpilase enda õlule. Praegune olukord viib õpilase mõtlemise muutumiseni.

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks